Post Tagged with: "Celio Pezza"

Célio Pezza: ‘Síndrome do amanhã’

21/07/2021 18:30
Célio Pezza: ‘Síndrome do amanhã’

Síndrome do amanhã

Célio Pezza: ‘A verdadeira praga’

16/07/2021 16:52
Célio Pezza: ‘A verdadeira praga’

A verdadeira praga

Célio Pezza: ‘Cura mediúnica espiritual’

30/06/2021 15:24
Célio Pezza: ‘Cura mediúnica espiritual’

Cura mediúnica espiritual

Célio Pezza: ‘A magia dos dias de verão’

23/06/2021 19:11
Célio Pezza: ‘A magia dos dias de verão’

A magia dos dias de verão

Célio Pezza: ‘A história do corvo’

17/06/2021 15:47
Célio Pezza: ‘A história do corvo’

A história do corvo

Célio Pezza: ‘Um diálogo no Céu’

11/06/2021 13:54
Célio Pezza: ‘Um diálogo no Céu’

Um diálogo no Céu

Célio Pezza: ‘O 1º Concílio de Nicéia’

26/05/2021 18:50
Célio Pezza: ‘O 1º Concílio de Nicéia’

O 1º Concílio de Nicéia

Célio Pezza: ‘Ragnarök’

17/05/2021 19:01
Célio Pezza: ‘Ragnarök’

Ragnarök

Célio Pezza: ‘Covid e a pandemia do medo’

10/05/2021 12:09
Célio Pezza: ‘Covid e a pandemia do medo’

Covid e a pandemia do medo

Célio Pezza: ‘O diabo e os tempos atuais’

30/04/2021 13:40
Célio Pezza: ‘O diabo e os tempos atuais’

Crônica # 462: O diabo e os tempos atuais