Post Tagged with: "Familias"

17/04/2020 13:26

ATENDIMENTO NÚMERO 1.215

Genealogia: Afrânio Mello sobre as familias SOUZA e MELLO

13:19
Genealogia: Afrânio Mello sobre as familias SOUZA e MELLO

ATENDIMENTOS NÚMEROS 1.218 E 1.219

Genealogia: Afrânio Mello fornece informações sobre as familias FRANCO, MARCONDES e OLIVEIRA

10/02/2020 11:10
Genealogia: Afrânio Mello fornece informações sobre as familias FRANCO, MARCONDES e OLIVEIRA

ATENDIMENTOS NÚMEROS 1.210,1.211 e 1.212

Genealogia: Afrânio Mello fornece informações sobre a família FRANCO

04/02/2020 20:10
Genealogia: Afrânio Mello fornece informações sobre a família FRANCO

ATENDIMENTO NÚMERO 1.205

Genealogia: Afrânio Mello fornece informações sobre o sobrenome GUERREIRO

20:02
Genealogia: Afrânio Mello fornece informações sobre o sobrenome GUERREIRO

ATENDIMENTOS NÚMEROS 1.202 E 1.203

Genealogia: Afrânio Mello fornece informações sobre as famílias ALBUQUERQUE e CAVALCANTI

03/02/2020 22:31
Genealogia: Afrânio Mello fornece informações sobre as famílias ALBUQUERQUE e CAVALCANTI

ATENDIMENTOS NÚMEROS 1.199,1.200 E 1.201

Genealogia: Afrânio Mello fornece informações sobre a família CORDEIRO

11/12/2019 21:23
Genealogia: Afrânio Mello fornece informações sobre a família CORDEIRO

ATENDIMENTO NÚMERO 1.192

Genealogia: Afrânio Mello fornece informações sobre a família GONÇALVES

16:24
Genealogia: Afrânio Mello fornece informações sobre a família GONÇALVES

ATENDIMENTO NÚMERO 1.193

Genealogia: Afrânio Mello fornece informações sobre a família OLIVEIRA

19/11/2019 17:01
Genealogia: Afrânio Mello fornece informações sobre a família OLIVEIRA

ATENDIMENTO NÚMERO 1.185

Genealogia: Afrânio Mello fornece infoirmações sobre a família MEIRA

17/11/2019 08:39
Genealogia: Afrânio Mello fornece infoirmações sobre a família MEIRA

ATENDIMENTO NÚMERO 1.184