Adriana Negrini: ‘O fio da vida’

02/04/2020 07:26
Adriana Negrini: ‘O fio da vida’

O fio da vida

Adriana Negrini: ‘Tocar, imaginar, ousar’

11/03/2020 10:38
Adriana Negrini: ‘Tocar, imaginar, ousar’

Tocar, imaginar, ousar

Adriana Negrini: ‘A viagem do viver’

03/03/2020 08:31
Adriana Negrini: ‘A viagem do viver’

A viagem do viver

Adriana Negrini: ‘Carnaval’

22/02/2020 07:50
Adriana Negrini: ‘Carnaval’

Carnaval

Adriana Negrini: ‘Poesia’

13/02/2020 12:53
Adriana Negrini: ‘Poesia’

Poesia

Adriana Negrini: ‘A esperança e a vitória’

05/02/2020 11:00
Adriana Negrini: ‘A esperança e a vitória’

A esperança e a vitória